För att vår kropp ska fungera optimalt måste vi ha ett fungerande kommunikationssystem.