KOM I BALANS

Välkommen
Elisabeth & Åke Gustafson

-En människa består av ca 37 billioner celler som oavbrutet strävar efter balans med hjälp av ett avancerat signalsystem.

-Cellerna är som små fantastiska maskiner som kommunicerar oavbrutet med varandra för att hålla oss friska.

 - Idag kan vi ta kontroll och kommando över vår hälsa och våra liv mer än vi tror genom att tillföra rätt "byggmaterial"!

4 min INTRODUKTION HEMSIDAN

https://www.komibalans.nu/wp-content/uploads/2021/08/Introduktion-Hemsidan.mp4.mp4

Aktuella webinar, se under fliken KONTAKT