AKTUELLA WEBINAR

Önskar du delta i webinar, vänd dig till Din kontaktperson för ID nummer till www.zoom.us

MÅNDAG

13:30 Product Testimonials (20 min) ASEA Läkare. (40 min) Opportunity (15 min) Engelska

TISDAG

19:00 Teammöte.

20:00 Produktpresentation. Sjukgymnast.(20 min) Svenska

20:45 Möjligheten. Sjukgymnast. (20 min) Svenska

21:00 Opportunity. Lead for Speed. 1: a tisdagen varje månad Europa. Globalt. Engelska

ONSDAG

20:30 Produktpresentation (6 ggr, 20/1 – 24/2). Svenska & Engelska. Läkare.

TORSDAG

21:00 Produktpresentation. Veterinär. Engelska

SÖNDAG

20:30 Produktpresentation. Näringsexpert. Svenska