Webinar

Är du intresserad - din kontaktperson ger dig mer information. Generella tiden för varje webinar är ca 30 min – 60 min.

Regelbundna online WEBINAR VARJE VECKA, med möjlighet att bjuda in gäster med läkare som svarar på frågor.