ASEA är ett företag som du kan känna dig trygg att ingå ett samarbete med

Grundarna startade ASEA med årtionden av erfarenhet från olika Fortune 100-företag i ryggen.

Redan från start har ASEA haft en kultur som präglats av etik och integritet. Det är ett globalt företag som byggts på en filosofi där man värderar principer framför ekonomisk vinning och investerar i människor – en egenskap som lockar till sig kompetenta och fantastiska partners.

I dag leds ASEA av en företagsledning med omfattande erfarenhet både i och utanför nätverksmarknadsföringsbranschen.
ASEA:s chefer är engagerade i företagets långsiktiga hållbara tillväxt samtidigt som man upprätthåller de principer och värden som företaget grundades på.

ASEA har varit lönsamt från och med sitt första verksamhetsår och har inte några skulder. Företaget tillverkar sina unika produkter på en hygien- och kvalitetscertifierad anläggning och har dessutom redox-certifierats av ett välrenommerat oberoende laboratorium.
Tillverkningsprocessen ägs och drivs till 100 % av ASEA, vilket garanterar en kontinuerlig produktkvalitet.

VISION

Uppnå lönsam och hållbar global distribuering av ASEA samtidigt som vi skapar en ny branschstandard för professionell och principbaserad ledning med fokus på personlig utveckling av våra partner.

Postad i kategori: